Collecte rooster

Collecterooster

Het CBF stelt jaarlijks, op voorstel van de Stichting Collecteplan, een rooster vast waarin aan grote landelijk collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. De fondsen op het collecterooster krijgen desgevraagd als enige een collectevergunning van de gemeenten voor de betreffende periode. De ‘vrije’ perioden zijn beschikbaar voor andere instellingen. Slechts in goed overleg tussen de betrokken instelling en de gemeente in kwestie zijn hierop uitzonderingen mogelijk.

Meer info op https://www.cbf.nl/collecterooster/

Overzicht Assen

Reacties zijn gesloten.