Ambiq

De orthopedagogische centra De Eik en Z.O.N. uit Oldenzaal en Dreei uit Hoogeveen zijn per 1 januari 2011 samen verder gegaan als Ambiq. We bieden specialistische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. De gebundelde kennis en ervaring is van grote meerwaarde voor de zorg aan deze groep mensen.

Met vestigingen in Twente, Salland en Drenthe heeft Ambiq stevige wortels in het noorden en oosten van Nederland. Als sterk en ambitieus collectief investeren we voortdurend in de kwaliteit van onze zorg. Het vernieuwen van onze expertise en behandelvormen, om iedere hulpvraag te kunnen beantwoorden, hebben we hoog in het vaandel staan. Waar mogelijk werken we daarbij samen met ketenpartners.

Ambiq biedt vanuit een veilige en geborgen omgeving, en met constante aandacht voor het ontwikkelen van behandel- en begeleidingsvormen, de vertrouwde basis voor alle mensen met een licht verstandelijke beperking.

Locaties in Kloosterveen: zie website

Reacties zijn gesloten.